Privacy policy

Contactgegevens

Peggy Paridaen
Vijverstraat 4
9220 Hamme
peggy@deluisious.be
BE 0732.890.032

DeLuísious verwerkt je persoonsgegevens, gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van haar activiteiten. Via onze privacy policy laten we weten welke gegevens wij verwerken wanneer je gebruik maakt van onze website of wanneer je een overeenkomst hebt als klant van DeLuísious.

Je persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die je zelf hebt verstrekt aan DeLuísious in het kader van een overeenkomst (bedrijfsnaam, BTW-nummer…)
 • Informatie voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst
 • Informatie die wij mogen ontvangen door communicatie die je tot ons hebt gericht
 • Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het plaatsen van een bestelling in onze webshop.
 • Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door DeLuísious zijn noodzakelijk:

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven
 • om je te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van jouw vragen via onze website of per telefoon
 • om je, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor de opvolging van een bestelling
 • voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor je ten alle tijde jouw toestemming kan intrekken

Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt:

 • Door het plaatsen van een bestelling waarvoor de contactgegevens van de klant nodig zijn om de bestelling te kunnen verwerken.
 • Via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van DeLuísious, via het contactformulier en de daar voorziene invulvelden op de website.
 • De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van DeLuísious.

Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Jouw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door DeLuísious. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Recht op inzage, correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens: je kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Je krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.
 • Recht om vergeten te worden: je behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan je het recht bekomen jouw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Je kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Daarnaast beschik je ook over het recht op verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om jouw recht te kunnen uitoefenen, dien je je schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@deluisious.be

Vragen?

Indien je vragen hebt over het bovenstaande kan je steeds contact opnemen via info@deluisious.be

Disclaimer

DeLuísious behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Cookie beleid

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals het bij de meeste websites het geval is. Deze cookies gebruiken we om je de best mogelijke ervaring op onze website te geven.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden van zodra je een website bezoekt.

Onze cookies helpen om:

 • de website te laten werken zoals u verwacht
 • onze website voortdurend te kunnen verbeteren.

De cookies worden niet gebruikt voor:

 • persoonlijke en/of gevoelige informatie te bewaren (hetzij met jouw uitdrukkelijke toestemming en indien de gegevens nodig zijn om de overeenkomst te verwerken)
 • door te geven aan derde partijen
 • commerciële doeleinden (hetzij met jouw akkoord om de nieuwsbrief van DeLuísious te ontvangen)